Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Wiki

Archer Armor

Efekty
 • Nato aby fungovali efekty je nutné si nasadiť celý Archer Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • +50% Odchádzajúci Damage Luku
 • -20% Prichádzajúci Damage
 • +20% Rýchlosť
 • Night Vision
 • +15 ☠ Crit Damage (Viac informácií o skilloch)
 
 • ZÁPORNE EFEKTY
 • -20% Odchádzajúci Damage Meča

Improve Efekty
 • Efekty po vylepšený časti brnenia pomocou Archer Improve Shardu. Nato aby fungovali Improve efekty je nutné si nasadiť celý Improve Archer Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Durability: 2024
 • +90% Odchádzajúci Damage Luku
 • -35% Prichádzajúci Damage
 • +30% Rýchlosť
 • Night Vision
 • +25 ☠ Crit Damage (Viac informácií o skilloch)
 
 • ZÁPORNE EFEKTY
 • -20% Odchádzajúci Damage Meča

Získanie
 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov).

Archer Helmet
ENCHANTY:
Žiadne
+---------------+-----------------------+---------------+
| Diamond Block | Delta Upgrade Crystal | Diamond Block |
+---------------+-----------------------+---------------+
|  Emerald  |            |  Emerald  |
+---------------+-----------------------+---------------+
|        |            |        |
+---------------+-----------------------+---------------+

Archer Elytra (Chesplate)
ENCHANTY:

Žiadne
+----------------------+---------+-----------------------+
|   Diamond Block  |     |   Diamond Block   |
+----------------------+---------+-----------------------+
| Delta Upgrade Crysta | Elytra | Delta Upgrade Crystal |
+----------------------+---------+-----------------------+
|    Emerald    | Emerald |    Emerald    |
+----------------------+---------+-----------------------+

Archer Leggings
ENCHANTY:

Žiadne
+---------------+-----------------------+---------------+
| Diamond Block | Delta Upgrade Crystal | Diamond Block |
+---------------+-----------------------+---------------+
|  Emerald  |            |  Emerald  |
+---------------+-----------------------+---------------+
|  Emerald  |            |  Emerald  |
+---------------+-----------------------+---------------+

Archer Boots
ENCHANTY:

Žiadne
+-----------------------+----------+-----------------------+
| Delta Upgrade Crystal |     | Delta Upgrade Crystal |
+-----------------------+----------+-----------------------+
|   Diamond Block   |     |   Diamond Block   |
+-----------------------+----------+-----------------------+
|            |     |            |
+-----------------------+----------+-----------------------+

Archer Improve Shard
+---------+-----------------------+---------+
|     |   Diamond Block   |     |
+---------+-----------------------+---------+
| Emerald | Delta Upgrade Crystal | Emerald |
+---------+-----------------------+---------+
|     |   Diamond Block   |     |
+---------+-----------------------+---------+

 • Základný tier armoru je: Default.