Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Wiki

Necromancer Armor

Efekty
 • Nato aby fungovali efekty je nutné si nasadiť celý Necromancer Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • +10 HP
 • +25% Regenerácia
 • Fire Resistance
 • -100% Strata jedla
 • +30% Odchádzajúci Damage
 • Autosmelt (Automatické vypekanie všetkých itemov z blockov a entit)
 • +30 ✎ Wisdom (Viac informácií o skilloch)
 • 7% Šanca vyliečiť 10HP pri úderu do entity/hráča.

Improve Efekty
 • Efekty po vylepšený časti brnenia pomocou Necromancer Improve Shardu. Nato aby fungovali Improve efekty je nutné si nasadiť celý Improve Necromancer Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • +20 HP
 • +35% Regenerácia
 • Fire Resistance
 • -100% Strata jedla
 • Žiadny Fall Damage
 • Autosmelt (Automatické vypekanie všetkých itemov z blockov a entit)
 • +45 ✎ Wisdom (Viac informácií o skilloch)
 • 7% Šanca vyliečiť 10HP pri úderu do entity/hráča.
 • 5% Šanca zasiahnuť entitu/hráča 3x bleskom ak vás hitla/ol.

Získanie
 • Tento armor ide získať v Magic Crate (/warp crate).
  • Kľúč od Magic Crate môžete získať napríklad  výhrou eventu.

 • Tento armor nemá žiadne základne enchanty.

 • Základný tier armoru je: Delta.