Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

+-----------------+-----------------+-----------------+
| Netherite Ingot | Netherite Ingot | Netherite Ingot |
+-----------------+-----------------+-----------------+
| Netherite Ingot | Compressed Iron | Netherite Ingot |
+-----------------+-----------------+-----------------+
| Netherite Ingot | Netherite Ingot | Netherite Ingot |
+-----------------+-----------------+-----------------+