Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Vylepšené Hoppery

 • Vylepšené hoppery sú oproti bežným hopperom doplnené viacerými funkciami ako bezdrôtovým prepojením s kontajnermi, filtrami apod.
 • Vylepšený hopper môžete získať zakúpením v shope v kategórií "Špeciálne itemy" (/shop) za 5,000 hernej meny alebo padnutím v Pinata Crate.
 • Pomocou ľavého kliknutia na vylepšený hopper zobrazíte jeho menu.
 • Vylepšený hopper môže používať, iba jeho vlastník alebo hráč, ktorý má trust v lande kde sa nachádza vylepšený hopper.
  • (Vykopať vylepšený hopper môže ktokoľvek, ale položiť ho môže, iba vlastník vylepšeného hopperu)
 • Zoznam všetkých položených vašich hopperov zobrazíte pomocou príkazu /hopper list.
 • Ak vylepšený hopper vybuchne napríklad pomocou creepera v nechránenej oblasti, vylepšený hopper vypadne, ale zruší sa jeho vlastník takže ho bude môcť použiť ktokoľvek.
 • Vylepšený hopper môže fungovať aj ako bežný hopper.
 • Vylepšený hopper je možné pozastaviť redstone signálom.

Limit položených vylepšených hopperov

+--------+---------------------------------------+
| Rank | Limit položených vylepšených hopperov |
+--------+---------------------------------------+
| Hráč |       100 Hopperov       |
+--------+---------------------------------------+
| Rare |       125 Hopperov       |
+--------+---------------------------------------+
| Epic |       150 Hopperov       |
+--------+---------------------------------------+
| Mythic |       200 Hopperov       |
+--------+---------------------------------------+

Funkcie

 • Prepojenie s kontajnermi - Pomocou tohto môžete prepojiť hopper na diaľku s kontajnerom a tak prenášať itemy bezdrôtovo.
  • (Diaľku na, ktorú môžete prepojiť vylepšený hopper a kontajner môžete vylepšovať v menu hopperu, kategória "Počet Prepojení")
  • (Ako kontajner sa ráta každý block čo má v sebe ukladací priestor takže ako truhla, druhý vylepšený hopper, klasický hopper, furnace, barrel, shulker box, brewing stand, dispenser, dropper apod.)
 • Zväčšený presun itemov - Prenášanie viacerých itemov naraz.
  • (Počet itemov, ktoré sa naraz prenesú môžete vylepšovať v menu hopperu, kategória "Presun Itemov")
  • (Zväčšený presun itemov platí len ak je vylepšený hopper prepojený s kontajnerom!)
 • Väčší dosah nasávania - Pomocou tejto funkcie môžete nasávať itemy z väčšej diaľky.
  • (Dosah nasávania môžete vylepšovať v menu hopperu, kategória "Polomer zbierania itemov")
  • (Dosah sa ráta do strán a do výšky nad vylepšeným hopperom, pod vylepšeným hopperom to neplatí)
  • (Funkcia väčšieho dosahu nasávanie ide prepnúť na bežné nasávanie, ktoré ma klasický hopper v menu hopperu nastavením "Prepínanie odsávania")
 • Filtrovanie itemov - Filtrovanie predmetov si môžete nastaviť pre prepojené kontajnery a to tak, že si otvoríte kontajner pre, ktorý chcete nastaviť filter v "Prepojenia". Item do filtru pridate tak, že naňho kliknete v inventáry.
  • (Filtrovanie itemov obsahuje dva módy: Blacklist a Whitelist, blacklist pustí len itemy, ktoré nie sú vo filtry a whitelist pustí len itemy, ktoré sú vo filtry)
  • (Filtrovanie itemov obsahuje aj "Striktné filtrovanie", ktoré si môžete zapnúť a to bude mať za následok, že sa bude dodatočne kontrolovať názov, popis, enchanty, durabilitu itemov apod., ktoré sú nastavené vo filtry a podľa toho pustí/nepustí item ďalej)
  • (Filtorvanie itemov obsahuje aj funkciu "Kopírovanie filtru" pomocou, ktorej môžete skopírovať filter mod aj Striktné filtrovanie a umiestniť to do druhého prepojenia. Funguje to aj medzi hopperami)
  • (Pre nastavenie priorit do akého kontajneru majú ísť prvé itemy použite funkciu "Vloženie podľa objednávky", ktorá sa nachádza v "Prepojenia" a následne nastavte prioritu pre prepojené kontajnery)
 • Mazať itemy - Pomocou tejto funkcie môžete automaticky mazať itemy, ktoré nevyhovujú žiadnemu filtru vašich prepojení s kontajnermi.
 • Názov hoppera - Pomocou tejto funkcie si môžete premenovať hopper, a jeho nový názov sa bude zobrazovať v /hopper list. Je to užitočné v prípade, že používate veľké množstvo hopperov, pretože si tak môžete každý pomenovať.