Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Wiki

Leviatan Armor

Efekty
 • Nato aby fungovali efekty je nutné si nasadiť celý Leviatan Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • +110% Odchádzajúci Damage
 • -55% Prichádzajúci Damage
 • +6 HP
 • -100% Strata jedla
 • Žiadny Fall Damage
 • +20% Rýchlosť
 • +20% Regenerácia
 • +30 🗡 Strength, ⚔ Attack Speed (Viac informácií o skilloch)
 • +10 ☠ Crit Damage (Viac informácií o skilloch)
 • 5% Šanca zasiahnuť entitu/hráča 5x bleskom ak vás hitla/ol.

Improve Efekty
 • Efekty po vylepšený časti brnenia pomocou Leviatan Improve Shardu. Nato aby fungovali Improve efekty je nutné si nasadiť celý Improve Leviatan Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • +150% Odchádzajúci Damage
 • -70% Prichádzajúci Damage
 • +10 HP
 • -100% Strata jedla
 • Žiadny Fall Damage
 • +40% Rýchlosť
 • +30% Regenerácia
 • +45 🗡 Strength⚔ Attack Speed (Viac informácií o skilloch)
 • +10 ☠ Crit Damage (Viac informácií o skilloch)
 • 5% Šanca zasiahnuť entitu/hráča 5x bleskom ak vás hitla/ol.
 • 7% Šanca získať Strength 5 na 7s po zabití hráča/entity.

Získanie
 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov)

Leviatan Helmet 
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|          |          |          |
+-------------------+-------------------+-------------------+


Leviatan Chestplate
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Heart | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+

Leviatan Leggins
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |          | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+

Leviatan Boots
+-------------------+-------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |       | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x |       | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------+-------------------+
|          |       |          |
+-------------------+-------------+-------------------+

Leviatan Improve Shard 
+-------------------+-------------------+-------------------+
|          | Leviatan Ingot 2x |          |
+-------------------+-------------------+-------------------+
| Leviatan Ingot 2x | Leviatan Heart | Leviatan Ingot 2x |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|          | Leviatan Ingot 2x |          |
+-------------------+-------------------+-------------------+

 • Tento armor nemá žiadne základne enchanty.

 • Základný tier armoru je: Zeta.