Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

+------------------+------------------+-----------------+
|  64x Oak Log  |  64x Birch Log | 64x Spruce Log |
+------------------+------------------+-----------------+
| 64x Jungle Log |  Golden Axe  | 64x Acacia Log |
+------------------+------------------+-----------------+
| 64x Dark Oak Log | 64x Crimson Stem | 64x Warped Stem |
+------------------+------------------+-----------------+