Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Wiki

Strong Armor

Efekty
 • Nato aby fungovali efekty je nutné si nasadiť celý Strong Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • +35% Odchádzajúci Damage Meča
 • -30% Prichádzajúci Damage
 • +4 HP
 • +4 Armor Toughness
 • -30% Strata jedla
 • +15 🗡 Strength, ⚔ Attack Speed (Viac informácií o skilloch)
 • +10 🔥 Ferocity (Viac informácií o skilloch)
 • 7% Šanca získať Strength 5 na 7s po zabití hráča/entity.

Improved
 • Efekty po vylepšený časti brnenia pomocou Strong Improve Shardu. Nato aby fungovali Improve efekty je nutné si nasadiť celý Improve Strong Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • 50% Odchádzajúci Damage
 • -45% Prichádzajúci Damage
 • +6 HP
 • +6 Armor Toughness
 • -50% Strata jedla
 • +25 🗡 Strength, ⚔ Attack Speed  (Viac informácií o skilloch)
 • +15 🔥 Ferocity (Viac informácií o skilloch)
 • 7% Šanca získať Strength 5 na 7s po zabití hráča/entity.

Získanie
 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov).

Strong Helmet
ENCHANTY:
Protection 5
+----------------------+----------------------+----------------------+
|   5x Ice Spike   | Chimera Armor Helmet |   5x Ice Spike   |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |           | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+

Strong Chestplate
ENCHANTY:
Protection 5
+----------------------+-------------------------+----------------------+
|   5x Ice Spike   |             |   5x Ice Spike   |
+----------------------+-------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal | Chimera Armor Chesplate | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+-------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |  Zeta Upgrade Crystal | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+-------------------------+----------------------+

Strong Leggings
ENCHANTY:
Protection 5
+----------------------+------------------------+----------------------+
|   5x Ice Spike   | Chimera Armor Leggings |   5x Ice Spike   |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |            | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |            | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+------------------------+----------------------+

Strong Boots
ENCHANTY:
Protection 5
+----------------------+---------+----------------------+
| Chimera Armor Boots |     | Chimera Armor Boots |
+----------------------+---------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |     | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+---------+----------------------+
|           |     |           |
+----------------------+---------+----------------------+

Strong Improve Shard
+-------------+----------------------+-------------+
|       |  Netherite Ingot  |       |
+-------------+----------------------+-------------+
| Nether Star | Zeta Upgrade Crystal | Nether Star |
+-------------+----------------------+-------------+
|       |  Netherite Ingot  |       |
+-------------+----------------------+-------------+

 • Základný tier armoru je: Zeta.