Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

Strong Armor

 • Základy crystal celého brnenia je: Zeta.

Efekty
 • Efekty, ktoré má každá nevylepšená časť brnenia samostatne.
 • Nezničiteľnosť
 • +15 🔥 Ferocity
 • +20 🗡 Strength
 • +5 ⚔ Attack Speed
 • +25 🛡 Defense

 

 • Efekty, ktoré fungujú ak mate nasadené celé brnenie.
 • 7% šanca po zabití entity/hráča získať 1.5x 🗡 Strength na 3s.

Boosted Efekty
 • Brnenie vylepšíte pomocou Strong Armor Booster predmetu

 

 • Efekty, ktoré má každá vylepšená časť brnenia samostatne.
 • Nezničiteľnosť
 • +20 🔥 Ferocity
 • +25 🗡 Strength
 • +8 ⚔ Attack Speed
 • +35 🛡 Defense

 

 • Efekty, ktoré fungujú ak mate nasadené celé vylepšené brnenie. (Ak máte nasadené celé brnenie, ale nemáte ho celé vylepšené budú fungovať nevylepšené efekty brnenia.
 • 7% šanca po zabití entity/hráča získať 2x 🗡 Strength na 4s.

Získanie

 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov).

Strong Helmet
+----------------------+----------------------+----------------------+
|   5x Ice Spike   | Chimera Armor Helmet |   5x Ice Spike   |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |           | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+----------------------+----------------------+
|           |           |           |
+----------------------+----------------------+----------------------+

Strong Chestplate
+----------------------+-------------------------+----------------------+
|   5x Ice Spike   |             |   5x Ice Spike   |
+----------------------+-------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal | Chimera Armor Chesplate | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+-------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |  Zeta Upgrade Crystal | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+-------------------------+----------------------+

Strong Leggings
+----------------------+------------------------+----------------------+
|   5x Ice Spike   | Chimera Armor Leggings |   5x Ice Spike   |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |            | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+------------------------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |            | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+------------------------+----------------------+

Strong Boots
+----------------------+---------+----------------------+
| Chimera Armor Boots |     | Chimera Armor Boots |
+----------------------+---------+----------------------+
| Zeta Upgrade Crystal |     | Zeta Upgrade Crystal |
+----------------------+---------+----------------------+
|           |     |           |
+----------------------+---------+----------------------+

Strong Armor Booster
+-------------+----------------------+-------------+
|       |  Netherite Ingot  |       |
+-------------+----------------------+-------------+
| Nether Star | Zeta Upgrade Crystal | Nether Star |
+-------------+----------------------+-------------+
|       |  Netherite Ingot  |       |
+-------------+----------------------+-------------+