Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Wiki

Miner Armor
Efekty
 • Nato aby fungovali efekty je nutné si nasadiť celý Miner Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • Night Vision
 • Haste II
 • +30% Speed
 • +40% Získavanie XP
 • Žiadny Fall Damage
 • -20% Strata jedla
 • +15 ✦ Speed (Viac informácií o skilloch)

Improve Efekty
 • Efekty po vylepšený časti brnenia pomocou Miner Improve Shardu. Nato aby fungovali Improve efekty je nutné si nasadiť celý Improve Miner Armor.
 
 • KLADNE EFEKTY
 • Nezničiteľnosť
 • Night Vision
 • Fire Resistance
 • Haste III
 • +30% Speed
 • +75% Získavanie XP
 • Žiadny Fall Damage
 • -40% Strata jedla
 • +25 ✦ Speed (Viac informácií o skilloch)

Získanie
 • Tento armor ide získať vycraftením.
 • Jednotlivé časti brnenia sa vyrábajú v klasickom crafting table (Pri vyrábaní itemy usporiadajte do crafting tablu rovnako ako sú zadané u receptov).

Miner Helmet
ENCHANTY:
Protection 4
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Copper Block | Iron Helmet |  Copper Block |
+-----------------+---------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+---------------+-----------------+

Miner Chestplate
ENCHANTY:
Protection 4
+-----------------+-----------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+-----------------+-----------------+
|  Copper Block | Iron Chestplate |  Copper Block |
+-----------------+-----------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+-----------------+-----------------+

Miner Leggings
ENCHANTY:
Protection 4
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Copper Block | Iron Leggings |  Copper Block |
+-----------------+---------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+---------------+-----------------+

Miner Boots
ENCHANTY:
Protection 4
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Iron Ingot  | Diamond Block |  Iron Ingot  |
+-----------------+---------------+-----------------+
|  Copper Block |  Iron Boots |  Copper Block |
+-----------------+---------------+-----------------+
| Netherite Scrap | Diamond Block | Netherite Scrap |
+-----------------+---------------+-----------------+

Miner Improve Shard
+---------+----------------------+---------+
|     |  Netherite Ingot  |     |
+---------+----------------------+---------+
| Emerald | Alfa Upgrade Crystal | Emerald |
+---------+----------------------+---------+
|     |  Netherite Ingot  |     |
+---------+----------------------+---------+

 • Základný tier armoru je: Default.