Internet Explorer
Internet Explorer nie je podporovaný. Inovujte na modernejší prehliadač.

Wiki

+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|  Alfa Upgrade Crystal  | Uncharted Golem Fragment |  Alfa Upgrade Crystal  |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
| Uncharted Golem Fragment |   Alpha Wolf Shard   | Uncharted Golem Fragment |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
|  Alfa Upgrade Crystal  | Uncharted Golem Fragment |  Alfa Upgrade Crystal  |
+--------------------------+--------------------------+--------------------------+