Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Wiki

Basic Machines

 
Output Chest
 • Stroj sbírající věci vyrobené v ostatních strojích.

+------------+------------+------------+
| Lead Ingot |  Hopper  | Lead Ingot |
+------------+------------+------------+
| Lead Ingot |  Chest  | Lead Ingot |
+------------+------------+------------+
|      | Lead Ingot |      |
+------------+------------+------------+Output Chest - příklad použití
Enhanced Crafting Table
 • Základní crafting, ve kterém se craftí většina věcí.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Doporučujeme použít Output Chest.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Crafting Table.
 
+------------+----------------+------------+
|      |        |      |
+------------+----------------+------------+
|      | Crafting Table |      |
+------------+----------------+------------+
|      |  Dispenser  |      |
+------------+----------------+------------+


Enchanced Crafting Table - správně sestavený
Grind Stone
 • Používá se na drcení Bloků.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Doporučujeme použít Output Chest.
 • Můžou být využity všechny druhy dřeva. 
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Fence.
+------------+-----------+------------+
|      |      |      |
+------------+-----------+------------+
|      |  Fence  |      |
+------------+-----------+------------+
|      | Dispenser |      |
+------------+-----------+------------+
 
Grind stone - správné sestavení
 
Armor Forge
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Využívá se pro výrobu SlimeFun armorů.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Anvil.
 
+------------+-----------+------------+
|      |      |      |
+------------+-----------+------------+
|      |  anvil  |      |
+------------+-----------+------------+
|      | Dispenser |      |
+------------+-----------+------------+Armor Forge - správné sestavení

Ore Crusher
 • Využívá se pro drcení bloků.
 • Při stavbě jde využít pouze Nether Brick fence.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Fence.
 
+------------+--------------------+------------+
|      |          |      |
+------------+--------------------+------------+
|      | Nether Brick Fence |      |
+------------+--------------------+------------+
| Iron Bars |   Dispenser   | Iron Bars |
+------------+--------------------+------------+
 
Ore Crusher - správné sestavení
Compressor
 • Využívá se např. při výrobě Carbonu.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Při stavbě tohoto stroje lze využít jen Nether Brick Fence.
 • Dispenser musí mířit nahoru.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Fence.
+------------+--------------------+------------+
|      |          |      |
+------------+--------------------+------------+
|      | Nether Brick Fence |      |
+------------+--------------------+------------+
| Piston   |   Dispenser   | Piston   |
+------------+--------------------+------------+


Compressor - Správné sestavení
Makeshift Smeltery
 • Používá se k vypalování dustů na ingoty.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Dispenser musí mířit nahoru.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Fence.
+------------+--------------+------------+
|      | Wooden Fence |      |
+------------+--------------+------------+
|  Bricks  |  Dispenser |  Bricks  |
+------------+--------------+------------+
|      |   Fire   |      |
+------------+--------------+------------+Makeshift Smeltery - Správné sestavení
Smeltery
 • Slouží k výrobě ingotů a dalších itemů.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Při stavbě stroje lze použít pouze Nether Brick Fence  
 • Dispenser musí mířit nahoru.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Fence.
+---------------+--------------------+---------------+
|        | Nether Brick Fence |        |
+---------------+--------------------+---------------+
| Nether Bricks |   Dispenser   | Nether Bricks |
+---------------+--------------------+---------------+
|        |    Fire    |        |
+---------------+--------------------+---------------+


Smeltery - Správné sestavení
Automatic Ignation Chamber
 • Slouží k automatickému zapalování Smeltery nebo Makeshift Smeltery.
 • Vyrábí se v Enhanced Crafting Table.
 • Musí se do něj doplňovat Flint and Steel.
+------------+---------------------+------------+
| Iron Ingot |  Flint and Steel  | Iron Ingot |
+------------+---------------------+------------+
| Iron Ingot | Basic Circuit Board | Iron Ingot |
+------------+---------------------+------------+
|      |    Observer   |      |
+------------+---------------------+------------+


Automatic Ignition Chamber - správné použití
Pressure Chamber
 • Používá se k výrobě Carbonu.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Dispenser musí mířit nahoru.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Cauldron.
+-------------------+-----------+-------------------+
| Smooth Stone Slab | Dispenser | Smooth Stone Slab |
+-------------------+-----------+-------------------+
|    Piston   |  Glass  |    Piston   |
+-------------------+-----------+-------------------+
|    Piston   | Cauldron |    Piston   |
+-------------------+-----------+-------------------+


Pressure Chamber - Správné sestavení
Magic Workbench
 • Používá se k výrobě magických itemů.
 • Tento item je MultiBlock.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Crafting Table.
+-----------+----------------+-----------+
|      |        |      |
+-----------+----------------+-----------+
|      |        |      |
+-----------+----------------+-----------+
| Bookshelf | Crafting Table | Dispenser |
+-----------+----------------+-----------+

Magic Workbench - Správné sestavení
Ore Washer
 • Používá se k filtrování Sifted Ore a Sandu na Dusty.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Doporučujeme využít Output Chest.
 • Pro použití stroje vložte itemy dle receptu do dispenseru a klikněte pravým na Fence.
+--+--------------+--+
| |  Dispenser | |
+--+--------------+--+
| | Wooden Fence | |
+--+--------------+--+
| |  Cauldron  | |
+--+--------------+--+


Ore Washer - Správné sestavení
Table Saw
 • Umožňuje efektivnější využití dřeva.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Vezmete si daný block (př. oak log) do ruky a kliknete s ním pravým na Stonecutter.
+-------------------+---------------+-------------------+
|          |        |          |
+-------------------+---------------+-------------------+
| Smooth Stone Slab | Stonecutter | Smooth Stone Slab |
+-------------------+---------------+-------------------+
|          | Block of Iron |          |
+-------------------+---------------+-------------------+Table Saw - Správné sestavení
Composter
 • Přeměňuje listí a rostliny na hlínu.
 • Craftí se v Enhanced Crafting Table.
 • Pro použití klikněte s rostlinou pravým tlačítkem myši na composter.
+----------+----------+----------+
| Oak Slab |     | Oak Slab |
+----------+----------+----------+
| Oak Slab |     | Oak Slab |
+----------+----------+----------+
| Oak Slab | Cauldron | Oak Slab |
+----------+----------+----------+


Composter - správné použití
Automated Panning Machine
 • Využívá se k přesévání Gravelu a Soul Sandu.
 • Používá se např. k výrobě Sifted Ore, ze kterého je později možné získat další dusty.
 • Pro použití stroje držte Soul Sand nebo Gravel v ruce, a klikněte pravým tlačítkem myši na trapdoor.
 • Při stavbě stroje lze využít každý typ dřeva.
 • Tento stroj je MultiBlock.
+--------+-----------------+---------+
|    |         |     |
+--------+-----------------+---------+
|    | Wooden Trapdoor |     |
+--------+-----------------+---------+
|    |   Cauldron  |     |
+--------+-----------------+---------+


Automated Panning Machine - správné sestavení
Industrial Miner
 • Využívá se k těžbě ores. Netěží stone! Pro těžbu ostatních bloků využijte Androidy.
 • Pro aktivaci stroje vložte do truhly dostatek uhlí (pozor, pár slotů musí být volných!), a klikněte pravým tlačítkem na pec.
 • Tento stroj je MultiBlock.
 • Stroj těží v oblasti 7x7, až k bedrocku.
 • Písty musí mířit nahoru.
+------------+---------------+------------+
|      |        |      |
+------------+---------------+------------+
|  Piston  |   Chest   |  Piston  |
+------------+---------------+------------+
| Iron Block | Blast Furnace | Iron Block |
+------------+---------------+------------+Industrial Miner - správné sestavení
Cruicible
 • Používá se k přeměně bloků na tekutiny.
 • Pomocí tohoto stroje je možné vyrobit vodu, nebo lávu.
 • Vyrábí se v Enchanced Crafting Table.
 • Pro použití držte správný počet správného bloku v ruce, a klikněte pravým tlačítkem na Cauldron.
+------------+-----------------+-----------+
| Terracota |         | Terracota |
+------------+-----------------+-----------+
| Terrracota |         | Terracota |
+------------+-----------------+-----------+
| Terracota | Flint And Steel | Terracota |
+------------+-----------------+-----------+
 
Cruicible - správné sestavení 
Juicer
 • Používá se k výrobě džusů z ovoce.
 • Při stavbě stroje lze použít pouze Nether Brick Fence.
 • Pro použítí stroje umístěte ovoce dle receptu do dispenseru, a klikněte pravým tlačítkem na fence.
+-------+--------------+-------+
|    |   Glass  |    |
+-------+--------------+-------+
|    | Nether Brick |    |
|    |   Fence  |    |
+-------+--------------+-------+
|    |  Dispenser |    |
+-------+--------------+-------+Juicer - správné sestavení


 
WORK IN PROGRESS..